UVJETI POSLOVANJA

  1. O NAMA

Mon Art je brand u vlasništvu tvrtke STUDIO ART j.d.o.o.

STUDIO ART  j.d.o.o. za trgovinu i usluge

Skraćeni naziv: STUDIO ART j.d.o.o.

Hrvatskih domobrana 26

44000 Sisak

E-MAIL: monart.official@hotmail.com

 

Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Temeljni kapital. 20,00 kn uplaćen u cijelosti

Direktor: T.S.Milunić

 

OIB: 89672392478

Žiro račun otvoren kod Privredne banke Zagreb

IBAN: HR1723400091110781843

SWIFT CODE: PBZGHR2X

 

Radiona i showroom adresa: 

Franje Lovrića 7

44000 Sisak

 

  1. OPĆI UVJETI PRODAJE

Sadržaj Facebook stranice Mon Art Bags,Instagram profila monart.official i web stranici http://www.monart-official.com/  je vlasništvo tvrtke Studio art j.d.o.o.

Korištenjem navedene facebook stranice, instagram profila i web stranice prihvaćate sve dolje navedene uvjete korištenja i potvrđujete da ste iste pročitali i u potpunosti razumijeli. Ako se iz bilo kojeg razloga ne slažete s nekim od navedenih uvjeta korištenja molimo vas ne služite se navedenom facebook stranicom, instagram profilom i web stranicom. 

U okviru općih uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda posredstvom navedene facebook stranice, instagram profila i web stranice. 

Trgovac je tvrtka Studio art j.d.o.o., Hrvatskih domobrana 26, 44000 Sisak koja posluje putem navedene facebook stranice, instagram profila i web stranice. 

Prihvaćanjem općih uvjeta prodaje kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti te da ne postoje nikakve zapreke priliko naručivanja i plaćanja proizvoda. 

 

  1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Tvrtka Studio art j.d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće posljedice prilikom pretraživanja facebook stranice Mon Art Bags,  instagram profila monart.official i web stranice http://www.monart-official.com/

Studio art j.d.o.o zadržava pravo izmjene sadržaja navedene facebook stranice, instagram profila i web stranice bez prethodne najave i ne preuzima odgovornost od mogućih posljedica tih promjena. 

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode i ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnim proizvodima. S obzirom na mogućnost podešenja monitora te individualnoj percepciji boja od strane ljudskog oka i slično, ne možemo jamčiti potpunu suglasnost boja naših proizvoda sa onime kako se one prikazuju na zaslonu vašeg uređaja ili s onime kako ih sami percipirate. 

 

  1. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Tvrtka Studio art j.d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su potrebni za mogućnost isporuke. Svi se podaci strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke Studio art j.d.o.o. i njezini poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. 

Svi podaci su strogo čuvani i zaštićeni od zlouporabe. Prilikom naručivanja obavezni ste nam nam dati informacije o vašem imenu i prezimenu, dostavnoj adresi i broju telefona. Davanje vaših osobnim podataka prilikom naručivanja smatrat će se kao izričiti pristanak na korištenje istih. 

 

  1. POSTUPAK KUPNJE ODNOSNO NARUČIVANJA

Na Facebook stranici Mon Art Bags, Instagram profilu monart.official i web stranici http://www.monart-official.com/ moguće je pogledati proizvode koji su razvrstani po albumima s fotografijama i navedenim specifikacijama te cijenama. Cijene su maloprodajne i izražene u hrvatskim kunama. 

Na navedenoj facebook stranici, instagram profilu i web stranici mogu kupovati korisnici diljem cijeloga svijeta. 

Proizvodi se izrađuju po narudžbi kupca i vrijeme čekanja na isporuku iznosi 10-20 radnih dana od zaprimljene uplate ukoliko nije drugačije dogovoreno s kupcom. Izuzetak su odmah dostupni proizvodi koje isporučujemo u roku od  5 radnih dana od dana zaprimljene uplate. 

Narudžba se smatra zaprimljenom onog trenutka kada kupac izvrši uplatu na račun tvrtke Studio art j.d.o.o. te proizvod kreće u proces izrade. 

U slučaju da narudžbu nije moguće sprovesti do kraja, kupac će o tome biti obaviješten putem sredstava daljinske komunikacije. 

Studio art j.d.o.o će zaprimljene i plaćene narudžbe smatrati neopozivima. 

Prilikom naručivanja i kupnje proizvoda, smatra se kako je kupac bio upoznat s uvjetima poslovanja tvrtke Studio art j.d.o.o.

 

  1. NAČIN PLAĆANJA I ISPORUKA

Plaćanje se vrši po zaprimljenoj ponudi koja vrijedi 3 dana. Ukoliko u tom roku kupac ne izvrši uplatu, smatrat će se da je od narudžbe odustao te nas je  potrebno ponovno kontaktirati za izradu nove ponude. Plaćanje se vrši u korist žiro računa tvrtke Studio art j.d.o.o. 

Nije moguće plaćanje po primitku.

Dostava proizvoda se vrši putem kurirske službe GLS i iznosi 25 kuna. Za određene zemlje trošak dostave je drugačiji te je moguć i trošak carine, a za detalje molimo posjetite stranice https://gls-group.eu/HR/hr/home.

 

  1. ODUSTAJANJE OD KUPNJE, POVRAT ROBE I REKLAMACIJE

Kupac ima pravo u roku od 14 dana jednostrano raskinuti ugovor o kupnji. 

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka tog roka i to nedvosmislenom pisanom izjavom poslanom poštom, elektroničkom poštom ili drugim sredstvima daljinske komunikacije u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i obrazac za jednostrani raskid ugovora. 

Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 dana od dana kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, proizvod predan u posjed. 

Tvrtka Studio art j.d.o.o ima pravo raskinuti ugovor o kupnji u slučaju zlouporabe sustava, a bez da je kupac prijavio grešku. 

Ako jednostrano raskinete ugovor o kupnji, izvršit ćemo povrat novca koji smo od vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad smo zaprimili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji ste vi izvršili uplatu. Povrat sredstava možemo izvršiti tek nakon što nam proizvod bude vraćen ili nam dostavite dokaz da ste proizvod poslali nazad.

Proizvod vratite ili predajte na adresu Showrooma istaknutu u početnom dijelu O nama, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. 

Proizvode izrađene po vašim specifikacijama (po narudžbi) nije moguće vratiti niti zamijeniti. 

Troškove povrata proizvoda snosite sami.

 

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkionalnosti proizvoda.

 

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.
Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.
Kao prodavatelj ne odgovaramo za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.

 

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje:
ODR platforma za rješavanje sporova. 
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

http://digured.srce.hr/arhiva/263/119771/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_72_1354.html

 

  1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
  2. Prima: STUDIO ART j.d.o.o., Franje Lovrića 7, 44000 Sisak, Hrvataska, e-mail: monart.official@hotmail.com
  3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________

– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),

– datum.